top of page

חופשה שנתית- דברים שכדאי לדעת

 מה כדאי לדעת בדרך אל החופש ממקום העבודה:

  1. האם אני חייב לצאת לחופשה כפויה?- למעסיק אסור להורות לעובד לצאת לחופשה (אף בתשלום) מהיום למחר, ככל שפרק הזמן של החופשה עולה על 7 ימים. אם מדובר בחופשה כפויה של עד 7 ימים בתשלום, המעסיק יכול לעשות זאת בהודעה מהיום למחר.

  2. חופשה ללא תשלום- אין להוציא עובד לחופשה 'ללא תשלום' ללא הסכמת העובד. מעשה כזה הנו עילה להתפטרות העובד ולקבלת מלוא פיצויי הפיטורים וכן לתביעה לתשלום שכר בגין ימי החופשה 'ללא תשלום'.

  3. חופשת מחלה במקום חופשה- מה קורה אם העובד חלה במהלך החופשה? את אותם ימי חופשה שהעובד "הפסיד" יש להשלים, ככל שאפשר, במהלך אותה שנת עבודה. מה קורה אם הילד של העובד חלה במהלך החופשה? העניין הזה טרם הוכרע, אבל סביר שגם מחלת ילד תפסיק את מניין ימי החופשה.

  4. צבירת ימי חופשה- החוק קובע מתי ניתן לצבור חופשה משנה לשנה ויש לעשות כן באישור המעסיק. עובד שלא מנצל את ימי החופשה שלו במהלך השנה עשוי לאבד אותם בהמשך. על ימי חופשה שלא נוצלו במהלך 3 שנות העבודה האחרונות אצל המעסיק חלה התיישנות, כך שממילא גם לא ניתן יהיה לתבוע אותם.

  5. פדיון ימי חופשה- הזכות לפדות את ימי החופשה בכסף מתקיימת רק במועד סיום ההעסקה. לכן, הסדר שבו הוסכם על כך שהעובד לא יצא לחופשה ובתמורה יקבל במשכרת תשלום נוסף עבור ימי חופשה, הסדר זה אינו תקף. המעסיק יצטרך לשלם פעם נוספת בסיום יחסי העבודה.

  6. ימי חופשה על פי ובהתאם להסכם, הבדלים- הזכות לפדות ימי חופשה חלה רק על ימי החופשה מכוח החוק. אם לעובד יש בחוזה ההעסקה שלו מכסת ימי חופשה העולה על ימי החופשה בקבועים בחוק הוא לא יהיה זכאי לפדות אותם. אלא אם, חוזה ההעסקה שלו קבע מפורשות שהוא זכאי לפדות את הימים. על כן – שימו לב כשאתם חותמים על הסכם עבודה.

 
 
 

האמור באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי הניתן על ידי עורך דין כל הזכויות שמורות ©2015 עורך דין גיא בר משרד עורכי דין

Success! Message received.

לקבלת ייעוץ ראשוני מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

ההודעה נשלחה בהצלחה

bottom of page